Quick Request

Request an offer from the selected offices. Click on the icon to add more offices.

Selected Offices:
No offices selected.
(m2) (m2)

Officebuilding Filter

Rent (€ /m2/month)

-

Office Space (m2)

-

Workstation cost (db)

-

Number of workstations

AluKönigStahl

AluKönigStahl

Address: 11070 Belgrade, Vladimira Popovića 6

Web Address:  Visit our website

Phone Number:  +381 11 222 3272  +381 11 711 1165 

AluKönigStahl je ponuđač visoko kvalitetnih aluminijskih, čeličnih i PVC sistema kao i komponenti za realizaciju savremene, energetski efikasne arhitekture te na taj način podupire gradnju održivih koncepata zgrada. Prodaja renomiranih marki zaslužna je za visoko kvalitetni asortiman, koji se stalno optimira i prilagođava arhitektonskim trendovima i građevinskim propisima.

Više od 50 godina je duga saradnja sa dva na međunarodnom nivou vodeća proizvođača sistema: Schüco, vodeći svjetski proizvođač aluminijskih sistema i stručnjak za PVC sisteme. I Jansen, specijalist za sisteme čeličnih profila. Ova saradnja i inovativni proizvodi doveli su AluKönigStahl do tehnološkog i tržišnog lidera u tehnologiji.