Stambeno-poslovni kompleks „West 65" na Novom Beogradu ulazi u drugu fazu izgradnje, odnosno u fazu koja obuhvata izgradnju maloprodajnog centra i poslovno-stambene kule. Ovaj projekat započeo je realizaciju 2011. godine i u prethodnom periodu u celosti je završen stambeni deo kompleksa sa 514 stanova u 11 stambenih zgrada. Predstoji nova etapa izgradnje koja treba da funkcionalno komplementira kvart sa komercijalnim i poslovnim kvadratima, a pripremni radovi u okviru ove faze zvanično su otpočeli. Zanimljivo je da dok traju pripremni radovi na izgradnji podzemne garaže, ovaj projekat je paralelno u procesu izmene urbanističkog projekta za poslovno-stambenu kulu. Prema podacima iz izmenjenog urbanističkog projekta planirana je izgradnja kule uvećane spratnosti i visine, pa umesto 140 metara i 33 sprata revidiran projekat predlaže kulu od 150 metar visine i 40 spratova.

Novi urbanistički projekat za kulu u novobeogradskom bloku 65 trenutno se nalazi na javnom uvidu, a izradio ga je projektni studio Bureau Cube Partners. Ukoliko bude odobren od strane Komisije za planove, ovo će biti jedan od najviših objekata u gradu. Prema prikazima idejnog rešenja blago je izmenjen izgled kule, najviše u oblikovanju njenog vrha, ali su kvadrature približne prvobitnom rešenju. Možda je najveća izmena na fasadi maloprodajnog objekta, koja je sada definisana u dosta atraktivnijoj formi. Naravno sve ovo je samo idejno rešenje i može da doživi dodatne promene do izvođenja.

Na parceli u bloku 65 počeli su radovi na izgradnji objedinjene podzemne garaže za tržni centar i poslovno-stambenu kulu. Projekat već ima građevinsku dozvolu odobrenu krajem 2016. godine, na osnovu koje se izvode pripremni radovi. Gradi se podzemna garaža sa 405 parking mesta i kolskim prilazom planiranim iz Ulice Tadije Sondermajera, a ugovoreno je da izgradnja podzemnog dela objekta bude završena do kraja aprila naredne godine.

 

(izvor: gradjevinarstvo.rs)