Na zatalasanim brdima obraslim bukovom i cerovom šumom, na samo 7 km od centra Loznice, mogao bi da nikne hotelski kompleks. U Tršiću, rodnom mestu velikana srpskog jezika i kulture Vuka Stefanovića Karadžića, sve je spremno da se tradicija susretne sa modernom monumentalnom celinom. Zemljište čeka, projekat urađen, a dozvole pribavljene. Kako to obično biva, nedostaju samo pare.

Kako saznajemo, kompanija "Status" iz Loznice nudi potencijalnim investitorima građevinsku parcelu u Tršiću, koja je predviđena za gradnju hotelskog kompleksa.

Vlasnik i direktor tog preduzeća, Zoran Mirković, rekao je za "eKapiju" da raspolaže svom potrebnom dokumentacijom za izgradnju i naglašava da se zemljište površine 1,3 hektara nalazi neposredno uz reku Žeraviju i na samo 300 metara od Saborišta.

Parcela je amfiteatralnog oblika, a i izgradnja hotelskog kompleksa trebalo bi da se obavi u dve faze. Vlasnik ima Idejni projektat za obe faze, kao i kompletno urađen Glavni projekat I faze hotelskog kompleksa. Dobio je i saglasnost i dozvole od "Telekoma", Vodovoda i kanalizacije, "Elektrodistribucije Šabac", MUP Šabac, Zavoda za zaštitu spomenika Valjevo. Urađena je i Investiciona studija o ekonomskoj opravdanosti izgradnje hotela u Tršiću – I faza.

U prvoj fazi predviđena je izgradnja tri objekta, sa 38 dvokrevetnih soba, 4 jednokrevetne sobe, 2 apartmana, kongresnom salom sa najmanje 100 mesta, recepcijom i kuhinjom sa svim pratećim sadržajima.

U drugoj fazi izgradila bi se još dva objekta, kao i dva dodatna apartmanska objekta, tako da bi ukupan broj soba u obe faze dostigao 92. Planom je predviđeno da ceo kompleks raspolaže sa 214 kreveta.

Svi delovi hotelskog kompleksa su ukomponovani su u jednu funkcionalno-arhitektonsku celinu. Objekti u okviru kompleksa su raznih gabarita i spratnosti u razuđenom rasporedu sa maksimalnim uklapanjem u konfiguraciju terena. Grupacija glavnih objekata je postavljena na višim delovima terena parcela označenih kao pet uslovno zasebnih celina.

Premijerno Projekat je predstavljen još pre nekoliko godina. U međuvremenu, kako kaže vlsnik "Statusa" za naš portal, bilo je zainteresovanih investitora, ali dogovor nije postignut.

Razlog tome, direktor "Statusa" Zoran Mirković vidi u teškoj ekonomskoj situaciji, ali i dalje ostaje pri mišljenju da je ulaganje u izgradnju pomenutog hotelskog kompleksa "potencijalno jedna od najboljih investicija u Srbiji".

Povraćaj uloženih sredstava u 6. godini

Na osnovu svih relevantnih pokazatelja koje je izložilo preduzeće "Status", Grad Loznica je projekat ocenio kao društveno i ekonomski opravdan.

Kako je navedeno na zvaničnoj prezentaciji Grada Loznice, projekat pripada redu prioritetnih investicija, posebno jer se radi o objektu za koji postoje izuzetna turistička tražnja, a sa druge strane investicija se realizuje uz korišćenje prirodnih resursa koji se do sada nisu iskorišćavali.

Kako je navedeno "dinamički pokazatelji finansijsko-tržišne ocene su pozitivni i kao takvi obezbeđuju rentabilnost i likvidnost Projekta". Naime, dinamički pokazatelji ekonomske ocene zadovoljavaju, jer je finansijska stopa prinosa 16,02%, a povraćaj uloženih sredstava se očekuje u 6. godini. Među ostalim pokazatelji u ekonomskoj oceni stoji da tržište postoji, da tehnološko - tehnička rešenja zadovoljavaju, prostor, ekologija i transport ne predstavljaju problem, a lokacija je prihvatljiva.

Zašto Tršić

Tršić je jedna od najvećih turističkih destinacija u zapadnoj Srbiji, pre svega jer je to rodno mesto Vuka Stefanovića Karadžića, oca srpskog jezika. Svako ko je bar jednom zakoračio u Tršić, prošetao do Manastira Tronoše, gde je Vuk sticao svoja prva znanja, rado mu se vraća.

Dugo je Vukovo ognjište bilo prepušteno ljudskom nemaru. U septembru 1933. godine, po ugledu na stare kuće u Jadru podignuta je Vukova kuća, koja predstavlja najprisniji spomenik Vuku i začetak duhovnog rodoslova Tršića, Vukovog rodnog mesta. Leta 1964. godine (na stogodišnjicu Vukove smrti) izgrađen je asfaltni put do Tršića dužine 4 kilometra, kao i pešačka staza do Vukove kuće. Takođe je napravljena pozornica sa gledalištem pod otvorenim nebom za izvođenje programa Vukovih sabora, koji su se do tada održavali u dvorištu Vukove kuće, kao i osnovna škola.

Od tada, kontinuitet turističkih poseta se iz godine u godinu uvećeva i kreće se između 80.000 i 100.000 gostiju godišnje.

Tradicionalne manifestacije i bogato kulturno nasleđe, mnogobrojne prirodne i antorpogene vrednosti, omogućavaju produženja turističkog boravka i produžene turističke sezone.

 

Izvor: eKapija