Nacrt izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, koji će skratiti vreme izdavanja građevinskih dozvola biće uskoro na javnoj raspravi, a njegovo usvajanje se očekuje tokom avgusta, izjavila je danas potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović.

Mihajlović je upoznala predstavnike Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) i USAID Projekta za bolje uslove poslovanja sa ključnim novinama u zakonu, dinamikom usvajanja podzakonskih akata i očekivanom uticaju zakona na unapređnje poslovnog ambijenta u Srbiji, objavljeno je na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

 

Na sastanku u vladi je ocenjeno da će usvajanje izmena zakona predstavljati dobru osnovu za uspostavljanje sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, koji ministarstvo planira da uvede u narednom periodu.

 

Predstavnici NALED-a ukazali su na pozitivne efekte primene ovog sistema u Makedoniji, kojim je višestruko skraćeno vreme potrebno za izdavanje građevinskih dozvola i ponudili pomoć u njegovom uvođnju u Srbiji.

 

Za unapređenje sistema izdavanja građevinskih dozvola zainteresovane su i donatorske organizacije, koje će međusobno koordinirati aktivnosti i eventualnu finansijsku podršku Srbiji na uspostavljanju sistema elektronskog izdavanja građevinskih dozvola.

 

 

 

 

 

 

Izvor: tanjug.rs